תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר פועלים לעצמאות דיגיטלית

 

השימוש באתר זה של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") כפוף לתנאים אלו להלן.

 

גלישתך באתר והשימוש בו מהווים הסמכתך לתנאים אלו.

  1. התוכן וכל מידע וחומר אחר הכלול באתר, זכויות היוצרים והקנין הרוחני במידע האמור, ובכלל זה השם פועלים לעצמאות דיגיטלית, שייכים לבנק.
  2. התוכן האמור מוצג "כמות שהוא", ולא הותאם למטרות או דרישות ספציפיות. אין כל ודאות כי התוכן מלא, מעודכן או מדוייק. בכלל זה אין לראות בתכנים הכלולים באתר משום ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בנקאי או אחר המחליף ייעוץ אישי מתאים הניתן על ידי גורם מוסמך.
  3. אין להעתיק, להקליט, להפיץ, לבצע, למכור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובחמרים האמורים בכל דרך שהיא ללא אישורו המפורש של הבנק.
  4. באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמשים באתר, ומנתחים אותו, למשל באמצעות cookies. למידע נוסף ראה אודות השימוש בקובצי עוגיותמידע שנאגר כאמור עשוי לשמש את הבנק לצורך ניתוח הרגלי שימוש וכן לצורך שיפור ופיתוח של תכני הדרכה.
  5. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם של הבנק ואשר אין לבנק שליטה עליהם. אין לראות בקישור האמור אישור מצד הבנק למידע הכלול באתרים המקושרים והבנק לא יהא אחראי למידע זה.
  6. הבנק שומר לעצמו הזכות לשנות תנאים אלו לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת.